Billion Bright Security မွ CCTV Camera တပ္ဆင္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

ေခတ္မွီတိုးတက္ေနေသာ ယေန့ေခတ္ၾကီးမွာ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာသစ္မ်ားစြာနဲ့ လံုျခံဳေရးေစာင့္ၾကည့္မူွက အထူးအေရးပါရံုမက စိတ္၀င္စားဖို႔လည္း ေကာင္းပါတယ္။

ယခု ႏိုင္ငံတကာမွာ CCTV Camera မ်ားႏွင့္အတူ လံုျခံဳေရးနည္းသစ္မ်ား အသံုးျပဳေစာင့္ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ျပႆ       နာအခက္အခဲမ်ားစြာကို ေျဖရွင္းႏိုင္ေၾကာင္း အက်ိဳးသာဓကမ်ားစြာ ရွိေနပါျပီ။

CCTV Camera မ်ားႏွင့္အတူ Digital Video Recording System တပ္ဆင္ထားေသာေၾကာင့္

 • ၂၄နာရီ အခ်ိန္ျပည့္ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ျခင္း၊
 • မွတ္တမ္းတင္ျပီးေသာ Video မ်ားကိုလည္း ေန႔ရက္ အခ်ိန္အလိုက္ အတိအက် ျပန္လည္ၾကည့္ရွုႏုိင္ျခင္း၊
 • ညအေမွာင္မ်ားထဲတြင္လည္း ေကာင္းစြာရိုက္ကူးႏိုင္ေသာ Infrared Camera မ်ားကိုလည္း အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း၊
 • Internet တပ္ဆင္ထားပါက မိမိတပ္ဆင္ထားေသာေနရာမွ ပံုရိပ္မ်ားကို ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး မည္သည့္ေနရာမွမဆို ၾကည့္ရွုႏုိင္ျခင္း၊
 • ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနပံုမ်ားကို လုိက္လံၾကပ္မတ္ရန္မလိုပဲ တစ္ေနရာထဲမွ ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ျခင္းတုိ႔အျပင္

အျခားေသာအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာ ရရွိႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Billion Bright Group Company မွ အျခားေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအေနျဖင့္ ေနအိမ္၊ ျခံ၀န္း၊ ႐ုံးခန္းမွစ၍ စက္ရုံ၊ အလုပ္ရုံ၊ သုိေလွာင္ရုံမ်ား၊ Mini Mart, Super Market, Shopping Mall မ်ား၊ Bank,  Hotel, Motel မ်ားအားလုံးအတြက္

 • Service (1 year) Warranty
 • လုိအပ္ေသာ Securiy အတြက္ အၾကံေပးေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္း
 • တပ္ဆင္မည့္ Camera Security System မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာ တြက္ခ်က္ေပးျခင္း
 • အခက္အခဲ တစုံတရာရွိပါက ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားမွ အခ်ိန္တိုအတြင္း စိတ္တုိင္းက်သြားေရာက္ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ျခင္း

အထူးအစီအစဥ္အေနျဖင့္ မိမိတပ္ဆင္ထားေသာ Camera ႏွင့္ DVR အမ်ိဳးအစား၊ အေရအတြက္ အနည္းအမ်ားေပၚ မူတည္၍ ကုန္က်စရိတ္အား အရစ္က်ေပးေခ်ႏိုင္ျခင္းမ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ယခုဆိုရင္ Billion Bright Group Company တြင္ Access Control (Controller) Security ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ေရာင္းခ်ေပးေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

 • ရုံးတက္၊ ရုံးဆင္းခ်ိန္မ်ားကို တိက်စြာမွတ္သားၿပီး လြယ္ကူစြာႏွင့္ မွန္ကန္စြာ ေဖာ္ျပေပးႏုိင္မည့္ Finger Print Scanner (Free Software) , Time Card Machine
 • လူႀကီးမင္းတုိ႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားကို ညဘက္မ်ားတြင္ လူလုံး၀ေစာင့္ၾကပ္ရန္မလုိပဲ တပါးသူ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားမွ  ကင္းေ၀းေအာင္ အခ်က္ျပလုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မည့္ Bagalar Alarm (Alarm Monitoring System)
 • Shopping Centre မ်ား၊ စက္ရုံ၊ အလုပ္ရုံႏွင့္ အျခားေသာေနရာမ်ားတြင္ သတၱဳႏွင့္သံထည္ပစၥည္းမ်ားကို စစ္ေဆးေပးျခင္းျဖင့္ လူႀကီးမင္းတို႔ကို လုံျခံဳမႈ အျပည့္အ၀ေပးႏုိင္မည့္ လမ္းျဖတ္ေလွ်ာက္စက္ (Walk Through), လက္ကိုင္ရွာေဖြစက္ (Hand Metal Detector)
 • လူႀကီးမင္းတုိ႔ ေနအိမ္၊ ရုံးခန္းအစရွိေသာေနရာမ်ား လုံျခံဳစိတ္ခ်ေစရန္အတြက္ Wireless Intercom Video Door Phone  (Hand Free Type)
 • မိမိသြားလားေရာက္ရွိသည့္ေနရာမ်ားကို အတိအက် သိရွိေစႏိုင္မည့္ Transmitter & Receiver ပါ၀င္ေသာ Camera Wireless DVR Kit
 • ႀကိဳးမဲ့စနစ္ျဖင့္ သယ္ေဆာင္ရလြယ္ကူၿပီး မိမိၾကည့္ရႈလုိသည့္ေနရာမွ ပုံရိပ္မ်ားကို ျပတ္သားစြာ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေသာ Camera မ်ား Wireless Camera Kit

Billion Bright provides services for CCTV cameras.

These days, new high technology and security play a vital role in our society. High techs are now and interesting. We have observed a lot of examples to get problems solved by installing CCTV Cameras and using new security techniques.

At CCTV Cameras are installed together with Digital Video Recording systems:

 • It will help recording images during 24-hour day.
 • Recorded video images can be seen on an exact time and dates.
 • During the night , Infrared Cameras can also be used.
 • If internet is available , the recorded images from these cameras can be observed from anywhere within Myanmar.
 • Inspection four is not necessary for a supervisor in a mill or factory ; how workers are doing their jobs can be seen on the TV Screens.

and other advantages are readily available too.

Billion Bright Group Company provides services to homes.compounds and offices as well as mills, factories, warehouses, Minimart, Supermarkets, Shopping Malls, Banks, Hotels and Motels.

Services converge includes:

 • One year service warranty
 • Advice for possible requirement for security through construction
 • Detailed calculations of expenditures for installation of Camera Security System
 • In case of emergency, expert knowledge is available in a short time to the satisfaction of our customers

Under special programmes, customers are allowed to pay under installment plan depending on the types and numbers of Cameras and DVRs. Access control (Controller ) security applications from Billion Bright Group Company are now on sale in Myanmar.

 • The rush hours of all employees are easily and correctly identified by means of installation of Finger Print Scanners (Free Software) and Time Card Machines.
 • Burglar Alarms ( Alarm Monitoring Systems ) can be installed to keep your workplace safe without employing might watchmen.
 • To detect metal and iron tools in Shopping Centers,mills and factories, walk through and Hand Metal detectors can be installed to keep all employees safe in these buildings.
 • Wireless intercom Video Door Phone ( Hand – free type ) is installed to keep your home and office safe and secured.
 • Camera Wireless DVR Kit which includes Transmitter and Receiver is installed to show the exact location you wish to go .
 • Wireless Camera Kit which includes a lot of cameras is installed to show images on the screen of a handy cordless phone clearly.